आषाढ महिना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथी 
Home / The Ashram / आश्रमका विशेषताहरु / देवघाट एन.आर.एन.वृद्धाश्रम सञ्चालन

देवघाट एन.आर.एन.वृद्धाश्रम सञ्चालन

पीठाधीश स्वामीजीको शुभ संकल्प अनुसार गलेश्वर आश्चमद्वारा वृद्ध आमा बुबाहरूको सेवा गर्नको  लागि गैह्आवसीय नेपाली संघद्वारा निर्मित २५, कोठे आधुनिक भवनमा बृद्राश्रम सञ्चालित छ।

हाल ६0 जना वृद्ववृद्धाहरूलाई सेवा पुग्याईरहेको छ । दानवीर दाताहरूको सहयोग भईरहेमा भविष्यमा २00 जनाभन्दा बढी वृद्ववृद्धाहरूलाई सेवा पुयाउने उद्देश्य राखेको छ।

वेदोखिलो धर्म मूलम् , धर्मो रक्षति रक्षितः
Click here to DONATE 

श्री गलेश्वर आश्रम देवघाटधाम, नेपाल

Quick Links

More Info

Contact Details

Galeshwor Ashram, Devghat Gaupalika 5, Tanahu
nfo@galeshwarashram.org.np galeshwor.ashrama@gmail.com adwaita.nanda@hotmail.com
+977 9845082335 +977 056 500025
© Copyright 2007-2022 Galeshwor Ashram. All Rights Reserved.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram